Pokiaľ ste vlastníkom poľovnej pôdy nachádzajúcej sa v obvode nášho poľovného združenia (alebo užívateľom pôdy so splnomocnením na preberanie nájmu na poľovné účely), môžete nás pomocou tohto formulára kontaktovať a žiadať o vyplatenie príslušnej sumy. 

Ohlasenie vlastnika

Pokiaľ máte problém s vyplnením formulára, môžte nás kontaktovať poštou na adresu združenia, elektronicky na poštovej adrese najom@pzbielykamen.sk alebo telefonicky (kontakty na členov výboru sú v časti "O nás / Kontakt).