Poloha revíru

Naše poľovnícke združenie poľuje v spoločnom poľovnom revíri, ktorý sa nachádza na juhozápade Slovenska v okrese Levice, východne od mesta Levice. Do revíru patria prevažne katastrálne územia Čankov, Bory, Domadice a Santovka.

Jeho polohu si môžete pozrieť na nasledujúcej mapke.

 

Mapa združenia