Výzva pre vlastníkov poľovných pozemkov!

Pokiaľ vlastníte pozemky nachádzajúce sa v obvode nášho poľovného revíru, ktoré sú zaradené medzi poľovné pozemky, máte nárok na vyplatenie sumy za prenájom tejto pôdy na poľovné účely. Bližšie informácie sa dozviete v časti "Informácie pre vlastníkov poľovných pozemkov".